Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

UPPGIFTER VI BEHANDLAR
Vi hanterar olika typer av personuppgifter beroende på hur du nyttjar våra tjänster samt i viss mån vad du själv väljer att delge oss.

 

SOM BESÖKARE
Nedan information behandlas under den tid du vistas på någon av Mommee´s webbaserade tjänster. Detta för att bland annat ge dig en personligt anpassad upplevelse.

 

VAD VI SPARAR
Enhetsinformation, IP-adress, webbläsarinställningar
Cookies
– Sessionscookies, tillfällig cookie som raderas när du stänger din webbläsare eller enhet.
– Varaktiga cookies, cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
– Förstapartscookies, sätts av Mommee´s
– Tredjepartscookies, sätts av en tredje part.

 

VARFÖR VI SPARAR DET
För din och vår trygghet.
För att bland annat se webbsidans svarstid och eventuella systemfel.
För att kunna anpassa tjänsten så att du får en optimal upplevelse på din enhet.
För att hålla reda på vilka produkter du har i din varukorg.
För statistiska analyser i t.ex. Google Analytics eller Hotjar .

 

NÄR DU HANDLAR
För att fullfölja vårt avtal med dig som kund behandlar vi nedan information när du handlar hos oss.

 

VAD VI SPARAR
Din aktuella IP-adress
Namn och adressinformation
Telefon och E-post
Eventuell e-postkorrespondens med vår kundtjänst.
Personnummer/organisationsnummer vid fakturaköp
Order och köphistorik.

 

VARFÖR VI SPARAR DET
För att förhindra bedrägerier och identitetskapningar.
För att administrera din beställning.
För att skicka notifikationer angående din leverans.
För att kunna erbjuda dig en bättre service när du kontaktar oss.
För att följa lagstiftad konsumenträtt och rättsliga förpliktelser relaterat till bokföring.
För att hantera returer och reklamationer.
För att hantera support och frågor om dina tidigare beställningar.
För att kunna hantera ditt konto.
För att kunna skicka attraktiva erbjudanden och information till dig.
För att vi ska kunna ge dig ett mer personligt bemötande och en tjänst som är anpassad för dig.
För att du själv ska kunna se din köphistorik på ditt konto du själv skapat.

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER
Dina uppgifter sparas så länge ändamålet kräver det. I vissa fall finns det lagstadgade krav på att spara uppgifter i en viss tid, t.ex. vid bokföring. I andra fall sparar vi uppgifterna så länge vi behöver dem för att t.ex ge dig hjälp vid reklamationsfrågor samt garantier och byten..

Mommee´s kan inte göras ansvarig för förlust av något slag som kan uppstå vid användning av vår webbplats på grund av intrång i inredas system eller andra driftstörningar som Mommee´s inte är ansvarig för. Du lämnar därför dina personuppgifter på egen risk. Vi rekommenderar att du alltid skyddar dig och dina personuppgifter genom att stänga ned din webbläsare efter användning, installerar antivirusprogram och kontinuerligt uppdaterar din programvara.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Mommee´s samarbetar samt köper tjänster av andra företag och dina uppgifter kan därför komma att hanteras av dem. Mommee´s vidtar nödvändiga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkra dina personuppgifter.Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

 

BETALNING
För att hantera din betalning vid ett köp samarbetar Mommee´s med företag som är specialiserade inom betalningslösningar.

 

Nyhetsbrev
Utskick av nyhetsbrev sker till den e-postadress du anmält till oss vid en beställning eller registrerat dig för nyhetsbrev. Utskicken sker på säkert sätt via Mailchimp.

 

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få reda på vilka av dina personuppgifter inreda behandlar. Du har även rätt att få dina personuppgifter som Mommee´s behandlar korrigerade. I de fall Mommee´s ej behöver uppgifterna för att uppfylla rättsliga krav har du rätt att få dina personuppgifter som Mommee´s behandlar raderade.

 

LAGRING AV PERSONDATA
Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Vi använder oss av militär- samt industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, Pbkdf2, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

 

ÄNDRINGAR
Mommee´s förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att aviseras på Mommee´s webbsida för respektive.

Du kan kontakta personuppgiftsansvariga genom att skicka e-post till: info@mommees.se

 

COOKIES

 

Vad är cookies?

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplats kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplats bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplats.

 

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplats för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

 

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Cookies används på många webbplats, inte bara Mommee´s:s, för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare och vilka val som då gjorts. Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om cookies finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade cookies från webbplatsen sparar webbläsaren de cookies som finns på webbplatsen.

 

Mommee´s:s cookies håller bl.a. reda på vissa inställningar du gjort på vår webbplats och denna information används sedan när du surfar på Mommee´s webbplats för att underlätta för dig som besökare. Avaktiverar du cookies går du alltså miste om en rad fördelar på Mommee´s webbplats.

 

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

 

Hitta och ta bort cookies:

Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.
Om du avaktiverar cookies går du miste om flera fördelar på Mommee´s:s webbtjänster. Vissa sidor kan inte visas alls eftersom de kräver att mottagandet av cookies är aktiverat.

 

Så här ändrar du cookieinställningar i Internet Explorer 11:

Klicka på kugghjulet (eller Verktyg i menyn). Välj Internetalternativ. Välj fliken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på OK.

Vill du radera dina cookies klickar på kugghjulet (eller Verktyg i menyn) och väljer Säkerhet och sen Ta bort webbhistorik…

 

Så här ändrar du cookieinställningar i Chrome:

Klicka på menyikonen i övre högra hörnet. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på knappen Innehållsinställningar… under rubriken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på Klart.

Vill du radera dina cookies klickar på menyikonen och väljer Verktyg och sen Ta bort webbinformation…

För andra versioner och webbläsare kan du söka information på relevant mjukvaruleverantörs hemsida.

 

Så här ändrar du cookieinställningar i Safari:

För att blockera cookies i iOS 8 eller senare: Tryck på Inställningar, Safari, Blockera cookies och välj något av följande: Blockera alltid, Tillåt endast från aktuell webbplats, Tillåt från webbplats jag besöker eller Tillåt alltid. I iOS 7 eller tidigare väljer du mellan Aldrig, Från tredje part och annonsörer eller Alltid.

 

Så här ändrar du cookieinställningar i Firefox:

För att rensa cookies:
– Gå till Inställningar i Firefox och gå till fliken Sekretess & Säkerhet.
– Under fliken Historik, tryck på knappen ”Visa kakor”.
– Välj ”Ta bort alla”, så rensas alla cookies från din dator.

För att blockera cookies på alla webbplats:
– Gå till Inställningar i Firefox och gå till panelen Sekretess & Säkerhet.
– Under fliken Historik finns en rullist: ”Firefox kommer att:”. Välj ”Använda anpassade inställningar för historik”.
– Ta bort markeringen för ”Tillåt att webbplats lagrar kakor”.

För att rensa din cache:
– Gå till Inställningar i Firefox och gå till fliken Sekretess & Säkerhet.
– Under rubriken Cachat Webinnehåll, klicka på Rensa Nu.